USŁUGI CELNE

BLG AutoTerminal Gdańsk Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie procedur celnych (tranzytowych, importowych i eksportowych), aby towary trafiły do odbiorców na czas. W tym celu dysponujemy wyszkoloną kadrą a także współpracujemy z Agencjami Celnymi na terenie całego kraju.

Oferujemy
  • pełną obsługę celną

  • udzielanie gwarancji tranzytowych

  • przygotowywanie odpraw celnych ostatecznych i przekazowych

  • udzielanie zabezpieczeń długu celnego

  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS

  • odprawy mienia przesiedlenia

  • udzielanie gwarancji tranzytowych

Dokumenty niezbędne do odprawy celnej:
  • Upoważnienie

  • Świadectwo pochodzenia

  • Numer Eori

  • Dokument transportowy (konosament)

  • Dokumentacja handlowa

  • inne dokumenty wynikające z przepisów celnych

  • Lista załadunkowa