USŁUGI CELNE

BLG AutoTerminal Gdańsk Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie procedur celnych (tranzytowych, importowych i eksportowych), aby towary trafiły do odbiorców na czas. W tym celu dysponujemy wyszkoloną kadrą a także współpracujemy z Agencjami Celnymi na terenie całego kraju.

Oferujemy
 • pełną obsługę celną

 • udzielanie gwarancji tranzytowych

 • przygotowywanie odpraw celnych ostatecznych i przekazowych

 • udzielanie zabezpieczeń długu celnego

 • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS

 • odprawy mienia przesiedlenia

 • udzielanie gwarancji tranzytowych

Dokumenty niezbędne do odprawy celnej:
 • Upoważnienie

 • Świadectwo pochodzenia

 • Numer Eori

 • Dokument transportowy (konosament)

 • Dokumentacja handlowa

 • inne dokumenty wynikające z przepisów celnych

 • Lista załadunkowa