Gwarancja jakości

Klient sam decyduje o naszych usługach, które wykonujemy wydajnie, produktywnie i dążąc do doskonałości. Najwyższą satysfakcję klienta staramy się osiągnąć poprzez:

Nasza polityka:
 • Optymalizację procesów, które wraz z klientem opracowujemy na stopie partnerskiej

 • Uznanie naszych pracowników i aktywną integrację ich umiejętności do ciągłego doskonalenia procesów

 • Wspieranie kooperatywnego zarządzania

 • Konstruktywną współpracę we wszystkich obszarach dla realizacji naszych wspólnych celów

 • Mierzalność jakości we wszystkich obszarach

 • Przekonanie, że jakość jest produktem naszych umiejętności i organizacji

 • Rozwój i zastosowanie przyjaznych dla środowiska produktów i usług z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, zwłaszcza redukcji emisji dwutlenku węgla *

 • Zgodność z wymogami prawnymi, w tym wymogami ochrony środowiska w oparciu o ISO 14001:2004* w trakcie realizacji procesów

Jakość jest naszą drogą ku ciągłemu doskonaleniu się

Nasza polityka:
 • Unikanie wypadków przy pracy poprzez zapobieganie

 • Ciągła redukcja ilości szkód

 • Wzrost satysfakcji klienta

 • Obniżenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla*

 • Optymalizacje terminów realizacji zleceń

Nasze zobowiązania:
 • Informowanie opinii publicznej, jak i realizacja powyższej strategii jest naszym głównym zadaniem

(*) dotyczy jednostek certyfikowanych w ramach systemu ISO 14001:2004

Bernd Kupke

BLG Automobile Logistics: Prezes Zarządu / Stan: 2010