Obsługa portowa

BLG AutoTerminal Gdańsk Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz usług portowych, na terenie Wolnego Obszaru Celnego, co daje wiele korzyści naszym klientom, ponieważ pozwala im na składowanie importowanych towarów bez gwarancji celnych przez dowolny okres czasu. Nasz terminal jest terminalem intermodalnym, oferującym łatwy dostęp drogą morską, lądową oraz kolejową.

Dzięki doskonałemu położeniu geograficznemu oraz niezamarzającemu portowi, nasz terminal wzbudza zainteresowanie wielu armatorów, ponadto jest korzystnie usytuowany przy wejściu do portu przy nabrzeżach WOC I i WOC II w basenie Władysława IV.

Dane techniczne

Obszar

31 ha

Długość statku

170 m

Maks. zanurzenie

8.6 m

Place składowe

114 510 m2
Długość eksploatacyjna nabrzeży: WOC I 566 m

W ramach podpisanych umów, dysponujemy odpowiednimi placami przystosowanymi do składowania 4500 samochodów. Są to place utwardzone, oświetlone, ogrodzone i chronione przez całą dobę. Przepływ samochodów rejestrowany jest w elektronicznej bazie danych, skąd generowane są raporty o aktualnym stanie magazynowym.

Samochody składowane są:
  • w Wolnym Obszarze Celnym

  • w magazynie celnym

  • na składzie ogólnym

Dzięki współpracy z naszym partnerem od maja 2016 oferujemy regularne bezpośrednie transporty morskie, wszelkich towarów ro-ro, break/bulk cargo oraz high/heavy cargo na Bliski Wschód.

Zakres usług portowych:
  • Załadunek i rozładunek towarów

  • Inspekcja przedwysyłkowa

  • Składowanie pojazdów oraz innych towarów

  • Doposażanie i uszlachetnianie towarów

  • Mycie i dekonserwacja pojazdów

  • Usługi celne

  • Identyfikacja i kontrola towarów